A Цээжний өргөн
B Бэлхүүсний өргөн
C Эх биений доод өргөн
D Гарын урт
E Булчингийн урт
F Эдлэлийн урт
G Буглагны тойрог
H Захны углаацны урт
I Захны углаацны өргөн
L Мөрний өргөн
Анхааруулга:

Дээрхи хэмжээнүүдийг өөрийн биен дээр чөлөөт хэмжээ нэмэлгүйгээр биеийн жинхэнэ хэмжээг тавьж өгнө.
Хэмжих нэгж - см /санти метр/

Cooperation

In 2013, our company has successfully laid the foundation for providing the sustainable development of company in the future and create economically effective infrastructure by intensifying activities of the organization and introducing financial management system as a result of involvement in the program and project “Business Consulting Service of European Bank for Reconstruction and Development in Mongolia.

We wish the staff of the project “Business Consulting Service of European Bank for Reconstruction and Development in Mongolia every success for their objective contribution to development and prosperity of Mongolia’s national industry.