A Цээжний өргөн
B Бэлхүүсний өргөн
C Эх биений доод өргөн
D Гарын урт
E Булчингийн урт
F Эдлэлийн урт
G Буглагны тойрог
H Захны углаацны урт
I Захны углаацны өргөн
L Мөрний өргөн
Анхааруулга:

Дээрхи хэмжээнүүдийг өөрийн биен дээр чөлөөт хэмжээ нэмэлгүйгээр биеийн жинхэнэ хэмжээг тавьж өгнө.
Хэмжих нэгж - см /санти метр/